Skip to main content

Wat doet een diëtist?

Het woord diëtist is afgeleid van het woord dieet (=Grieks voor leefregel). Dat betekent dat je het hebt over een voeding ( met leefregels) die vanwege een medische reden aan specifieke eisen moet voldoen ten behoeve van een individu. Dus er wordt een voedingsadvies of een individueel dieetplan door de diëtist samengesteld in overleg met de persoon in kwestie en gericht op het gestelde doel. Er moet daarbij natuurlijk rekening worden gehouden met beperkingen en mogelijkheden. De diëtist moet zich daarom tevoren goed inleven in deze persoon en in zijn omstandigheden. De diëtist coacht vervolgens de patiënt om het dieetplan goed uit te kunnen voeren en het gestelde doel te bereiken. Samen de schouders eronder!