Skip to main content

Huisregels

Omdat er in het gezondheidscentrum altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

  • We gaan respectvol met elkaar om en beledigen elkaar niet. We gedragen ons volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden.
  • Het gezondheidscentrum behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.
  • In het gezondheidscentrum is het goed gebruik dat minder valide cliënten met voorrang een zitplaats krijgen.
  • Het gezondheidscentrum is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van cliënten.
  • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
  • Lectuur in de wachtruimte is eigendom van het gezondheidscentrum en mag niet meegenomen worden.
  • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
  • De hulpverleners handelen volgens artikel 448 WGBO (Wet Geneeskundig Behandel Overeenkomst ) waarbij de hulpverlener volledige voorlichting geeft aan de cliënt.