Uw rechten

WGBO

Zodra u met een behandelaar te maken krijgt, bent u ‘patiënt’. Als patiënt heeft u bepaalde rechten. De meeste patiëntenrechten staan in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet regelt de relatie tussen patiënt en behandelaar.

Meer informatie vindt u op de website van de NCPF

Privacy

Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en uw privacy in ons gezondheidscentrum is vastgelegd in het Privacyreglement van Gezondheidscentrum Merenwijk.

Contactgegevens

Gezondheidscentrum Merenwijk
Rosmolen 2
2317 SJ Leiden

Waar vindt u ons?

GCM Leiden

Copyright © 2020-heden Gezondheidscentrum Merenwijk