Samenwerking

De samenwerking beperkt zich niet tot de disciplines binnen het gezondheidscentrum. Sinds 2019 is er binnen de Merenwijk het Wijksamenwerkingsverband ‘Meer in de Wijk’. Hierin werken huisartsen, praktijkondersteuners, apothekers en paramedici nauw samen om de chronische zorg te organiseren rondom de patiënt, middels de zogenaamde zorgprogramma’s. Klik hier voor de website van het Wijksamenwerkingsverband.

Uiteraard werkt het gezondheidscentrum ook samen met andere organisaties, zoals specialisten, ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties.

Zorgprogramma’s

In gezondheidscentrum Merenwijk wordt conform kwaliteitsrichtlijnen gewerkt aan de hand van vastgelegde zorgprogramma’s. In een zorgprogramma wordt de onderlinge samenwerking vastgelegd en wordt voor iedereen inzichtelijk gemaakt wie wat doet en wat de cliënt mag verwachten.

Zorgprogramma’s die binnen GC Merenwijk ontwikkeld en geïmplementeerd zijn:
• Cardiovasculair Risicomanagement
• Diabetes mellitus
• COPD
• GGZ
• Structurele zorg voor kwetsbare ouderen

Contactgegevens

Gezondheidscentrum Merenwijk
Rosmolen 2
2317 SJ Leiden

Waar vindt u ons?

GCM Leiden

Inschrijven nieuwsbrief

Ja , ik wil de nieuwsbrief van het Gezondheidscentrum ontvangen.

Copyright © 2020-heden Gezondheidscentrum Merenwijk