COPD

In het dagelijkse leven wordt u steeds meer beperkt door benauwdheid/kortademigheid en een verminderde conditie. Een trap opgaan of een stukje wandelen wordt steeds moeilijker. Door longrevalidatie bij de fysiotherapeut zult u niet genezen van uw longaandoening, maar kan u wel helpen om makkelijker om te gaan met de beperkingen die u ondervindt als gevolg van de longaandoening. Hierdoor kunt u makkelijker de persoonlijke verzorging, huishouden, hobby’s, sociale contacten, werk of zelfs sport hervatten.

Met een longaandoening is het mogelijk om conditie op te bouwen. Door op een goede manier te bewegen zult u merken dat u in het dagelijkse leven minder benauwd bent en daardoor actiever kunt zijn. Hierdoor neemt ook de kans op een longontsteking of longaanval af.

Sommige mensen hebben last van slijmophoping die nogal eens diep in de longen vastzit. Dit geeft een benauwd gevoel en bovendien is de kans op ontstekingen in de long groter. Door het aanleren van hufftechnieken kunt u de longen zoveel mogelijk schoon houden. Ook hierdoor neemt de kans op een longontsteking of longaanval af.

Voor meer informatie: https://www.longfonds.nl/copd of https://defysiotherapeut.com/aandoeningen-en-klachten/copd/

Contactgegevens

Gezondheidscentrum Merenwijk
Rosmolen 2
2317 SJ Leiden

Waar vindt u ons?

GCM Leiden

Inschrijven nieuwsbrief

Ja , ik wil de nieuwsbrief van het Gezondheidscentrum ontvangen.

Copyright © 2020-heden Gezondheidscentrum Merenwijk