Priklocatie SCAL

Voor een bloedafname kunt u bij SCAL terecht op werkdagen tussen 08:30 uur en 11:30 uur. Hiervoor dient u online een afspraak in te plannen via www.scal.nl. Afgifte van onderzoeksmaterialen kan tussen bloedafnames door. Voor onderzoeken zoals ECG’s, fundusfoto’s, longfunctiemetingen en 24-uursbloeddrukmeting, dient u telefonisch een afspraak te maken via 071-5160020.

Wilt u bij uw bezoek aan de priklocatie het volgende meenemen:

  • het aanvraagformulier van uw arts of verloskundige
  • uw verzekeringsbewijs
  • uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart)

Contactgegevens

Gezondheidscentrum Merenwijk
Rosmolen 2
2317 SJ Leiden

Waar vindt u ons?

GCM Leiden

Copyright © 2020-heden Gezondheidscentrum Merenwijk