Skip to main content

Onze missie

Gezondheidscentrum Merenwijk biedt allerlei vormen van zorg onder één dak en in nauwe onderlinge samenwerking. Uitgangspunt daarbij is uw vraag en behoefte. Wij werken niet alleen binnen het centrum intensief samen, maar ook met andere zorgorganisaties in de wijk en in de regio.

Missie
Op basis van multidisciplinaire samenwerking bieden wij zorg op maat voor de bewoners van de Merenwijk en directe omgeving.
Kernpunten van de verleende zorg zijn:

  • Laagdrempelig toegankelijk op de juiste plek voor de bewoners van de Merenwijk
  • Kwalitatief van hoog niveau, met als basis deskundigheid en het gebruik van professionele richtlijnen en standaarden
  • Doelmatig gericht op betaalbaar, toekomstbestendig en transparant
  • Uitdagend voor onze medewerkers in een werkomgeving waarin samengewerkt wordt en kennis onderling gedeeld.