Skip to main content

Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de hulpverlener in Gezondheidscentrum Merenwijk.

BSN en legitimatieplicht
Sinds 1 juni 2009 moeten alle zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars het BSN (burgerservicenummer) gebruiken bij het uitwisselen van gegevens over cliënten. Dit betekent dat zorgverleners van al hun cliënten het BSN moeten vastleggen in hun administratie en gebruiken bij het uitwisselen van gegevens met andere zorgverleners.