Vergoedingen en tarieven

Met een groot aantal zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten. Dit heeft als voordeel, dat onze declaraties bij de meeste zorgverzekeraars rechtstreeks kunnen worden ingediend. Indien wij met uw desbetreffende zorgverzekeraar geen contract hebben of als u niet (voldoende) verzekerd bent voor fysiotherapie, dan gelden onderstaande tarieven en dient u de behandeling direct per pin te betalen aan de balie.

Tarieven 2023

Per 1-1-2023 worden onderstaande tarieven in rekening gebracht indien u geen aanvullende verzekering heeft of hier geen aanspraak (meer) op kan maken.

Zitting Fysiotherapie € 42,00
Zitting Manuele Therapie € 56,00
Zitting Psychosomatische Fysiotherapie € 56,00
Zitting Oedeemfysiotherapie € 56,00
Echografisch Onderzoek € 62,00
Screening € 22,00
Screening en Intake en Onderzoek € 64,00
Intake en Onderzoek na verwijzing € 64,00
Telefonische zitting € 24,00
Lange zitting € 60,00
Toeslag voor Uitbehandeling € 22,00
Éénmalig Fysiotherapeutisch Onderzoek € 72,00
No Show Tarief Fysiotherapie € 42,00
No Show Tarief Manueel / Psychosomatisch / Oedeem € 56,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen € 42,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen € 40,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen € 36,00

Als u voor Fysiotherapie verzekerd bent, worden uw behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar door ons gedeclareerd. U dient zelf het aantal verzekerde behandelingen goed in de gaten te houden. U kunt dit terugvinden op uw polisoverzicht van uw zorgverzekeraar. Met de zorgverzekeraars zijn andere tariefafspraken gemaakt dan hierboven vermeld.

Indien een afspraak niet 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt deze in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden 
Bij een No Show nota (€ 42,00) dient u de nota binnen drie weken na datum van de nota te voldoen. Als binnen de gestelde termijn geen betaling is ontvangen, kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. Bovendien komen alle eventuele verdere kosten, voor vordering van het declaratiebedrag door de gerechtsdeurwaarder, ten laste van de patiënt. Gedeponeerd bij Arr. Rb. Utrecht onder nummer 321/92 d.d. 24 november 1992.

Contactgegevens

Gezondheidscentrum Merenwijk
Rosmolen 2
2317 SJ Leiden

Waar vindt u ons?

GCM Leiden

Inschrijven nieuwsbrief

Ja , ik wil de nieuwsbrief van het Gezondheidscentrum ontvangen.

Copyright © 2020-heden Gezondheidscentrum Merenwijk