Skip to main content

Disclaimer

Gezondheidscentrum Merenwijk (GCM) betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. GCM aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Herzien van informatie

GCM behoudt zich het recht voor om de inhoud van de internetpagina’s en de tekst van deze verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. Met het gebruik van de internetpagina’s van GCM verklaart de gebruiker uitdrukkelijk dat dit op eigen risico gebeurt en alle verantwoordelijkheid die verband houdt met het gebruik van deze pagina’s bij de gebruiker ligt. Het auteursrecht op deze website berust bij GCM of bij derden welke met toestemming dit (beeld-) materiaal beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GCM.

Links naar andere websites

Op de internetpagina’s staan links die verwijzen naar internetpagina’s van derden die niet onder het domein van GCM vallen. Op de inhoud van deze pagina’s hebben de medewerkers van GCM geen enkele invloed en hoewel GCM zoveel mogelijk zal selecteren en toezien op de kwaliteit van de informatie op deze pagina’s, kunnen GCM of haar medewerkers geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie aanvaarden.

Veiligheid en privacy

Alle gegevens van persoonlijke aard die u, de gebruiker, aan ons verstrekt zullen door de medewerkers van GCM met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid worden behandeld. Aangezien via het internet niet te allen tijde veilig informatie verstuurd kan worden, aanvaarden GCM of haar medewerkers geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of openbaar worden van informatie die van en naar de gebruiker wordt verstuurd.