Skip to main content

Werkwijze diëtist

Eerste Consult
Het eerste gesprek duurt ongeveer een uur. In het eerste consult vindt een uitgebreide anamnese plaats waarbij informatie wordt verzameld over uw klachten, persoonlijke omstandigheden en een beoordeling van uw huidige voeding-, bewegings- en leefgewoonten plaatsvindt. Aan de hand van deze gegevens stellen wij in overleg met u en rekening houdend met uw wensen, een persoonlijk behandelplan, een voedingsadvies (of dieet) en beweegadvies op. Onze ervaring leert dat dit motivatieverhogend werkt.

Vervolgconsulten
De vervolgconsulten duren ongeveer 15 tot 30 minuten. In deze gesprekken wordt de voortgang van uw behandeling bekekenen zo nodig wordt het advies bijgesteld. Daarnaast wordt er in de vervolgconsulten aandacht besteed aan het verbreden van uw kennis over voeding. Zo leren wij u hoe u kunt variëren met uw voorbeelddagmenu of dieetlijst, kunnen wij u etiketten leren lezen, gezonde keuzes leren maken in restaurants aan de hand van verschillende menukaart oefeningen, de inhoud van een balansdag leren plannen etc. Veel aandacht wordt besteed aan motivering en de coaching van deze gedragsverandering en terugvalpreventie. Hiermee krijgt u de juiste handreikingen om het einddoel te bereiken en vol te houden.