Skip to main content

Kwaliteitszorg

De fysiotherapeuten zijn allen geregistreerd in het keurmerk Fysiotherapie. Binnen de discipline Fysiotherapie bieden wij adequate zorg en gebruiken daarvoor onder andere de Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) richtlijnen. Tevens doen wij na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen binnen de fysiotherapie. Wij nemen deel aan Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie, om gezamenlijk met andere fysiotherapeuten binnen en buiten de Merenwijk, onze deskundigheid te verbeteren en kennis uit te wisselen.

De fysiotherapiepraktijk is in het bezit van het HKZ-certificaat ‘extramurale fysiotherapiepraktijken’. Dit betekent dat het kwaliteitsmanagementsysteem van de fysiotherapiepraktijk aan de HKZ-kwaliteitsnormen voldoet.
Het doel van HKZ-certificering is om de kwaliteit van de dienstverlening van extramurale fysiotherapiepraktijken transparant te maken en te verbeteren.

De fysiotherapiepraktijk is door zorgverzekeraar Zilveren Kruis gekwalificeerd als Pluspraktijk en is door zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid gekwalificeerd als ‘KwaliteitZorg 3*’.

Samenwerking

Kwaliteitszorg betekent voor ons samenwerken om het behandeltraject zo kort en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Dat uit zich binnen onze praktijk in het naar elkaar verwijzen in verband met specialisatie of het vragen van een second opinion. Tevens in het samenwerken met de patiënt; deze in de begeleiding aanspreken op, of werken aan de eigen verantwoordelijkheid in het herstelproces.

Binnen het centrum onderhouden we korte contactlijnen met de huisartsen waar verloop van de behandeling, bijstelling medicatie, eventuele extra onderzoeken besproken worden. Samen met de huisarts kan de zorg optimaal worden afgestemd. Verder is er een intensieve samenwerking met de maatschappelijk werkers in het centrum als het gaat om mensen met spanningsklachten. Met de overige disciplines in het gezondheidscentrum is regelmatig contact, wordt kennis uitgewisseld en zo nodig ingeschakeld.

Samenwerking met de 2e lijn gezondheidszorg is er met de afdeling orthopedie van Alrijne ziekenhuis. Een van de orthopeden consulteert het centrum 3 a 4 maal per jaar om orthopedische patiënten te bespreken en beleid af te spreken