Skip to main content

Dieetadvisering zeer kosteneffectief

Dieetbehandeling van patiënten met zowel overgewicht als daaraan gerelateerde ziekten, zoals diabetes en hoge bloeddruk, levert de maatschappij ruim 0,5 tot 2,3 miljard euro op over een periode van 5 jaar. Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

Voor elke euro die wordt besteed aan dieetbehandeling bij deze patiënten krijgt de maatschappij netto 14 tot 63 euro terug: 56 euro in gezondheidswinst, 3 euro aan netto besparingen op de totale zorgkosten en 4 euro als productiviteitswinst. Lucy Kok, onderzoeker bij SEO: ‘Deze bedragen zijn wij niet gewend. In andere kosten-batenanalyses uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek levert een euro besteed aan een (medische) interventie ongeveer 3 tot 5 euro op. Dieetadvisering is dus zéér kosteneffectief’.

De besparing op de zorgkosten komt omdat door een dieetadvies de gezondheid verbetert, waardoor kosten voor ziekenhuisopnames en medicijngebruik worden vermeden of uitgesteld. Ook de werkgever heeft er baat bij: de productiviteit van de patiënt neemt toe en hij verzuimt minder op het werk. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat méér consulten bij de diëtist leiden tot grotere gezondheidseffecten, zoals gewichtsverlies, verlaging van het cholesterol en verlaging van het bloedsuikergehalte. Het is aannemelijk dat ook de besparing op de zorgkosten groter is wanneer patiënten intensiever worden behandeld door de diëtist.