Skip to main content

Toestemmingsformulier medische gegevens elektronisch delen

De huisartsen van Gezondheidscentrum Merenwijk hebben alle patiënten die bij hen staan ingeschreven onlangs een brief gestuurd over het elektronisch delen van medische gegevens met andere zorgverleners. De zorgverleners maken daarbij gebruik van een speciaal en beveiligd netwerk: de zorginfrastructuur.
Dit netwerk zorgt voor snelle en betrouwbare uitwisseling van gegevens.
Bij de brief is een toestemmingsformulier bijgesloten. Als u toestemming geeft dan dient u het ondertekende formulier af te geven aan de balie van het gezondheidscentrum en daarbij een identiteitsbewijs te laten zien.
Meer kunt u op deze website lezen onder ‘documenten’/ ‘formulieren huisartsen’. Hier staat de informatiefolder ‘uw medische gegevens elektronisch delen’ en hier kunt u ook extra toestemmingsformulieren downloaden.