Skip to main content

Petitie bezuinigingen huisartsenzorg

Patiënten en huisartsen in Nederland constateren dat dit kabinet 132 miljoen wil bezuinigen op de huisartsenzorg. Hiermee komt de wens om kwalitatief goede zorg dicht bij de mensen te brengen in gevaar.

Doordat steeds meer zorg uit het ziekenhuis naar de huisarts komt, wordt het steeds drukker. Bovendien zullen door de toenemende eigen bijdrages in de zorg meer mensen bij de huisarts in behandeling blijven. De huisarts kan niet in zijn eentje de zorg bieden. Hij heeft hiervoor assistentes en praktijkondersteuners in dienst. Samen bieden zij kwalitatief goede zorg. Als de korting doorgaat heeft de huisarts onvoldoende mogelijkheid om deze zorg te blijven bieden. Mogelijke gevolgen zijn:
– U zult langer in het ziekenhuis moeten blijven
– U zult langer moeten wachten aan de telefoon
– Het zal langer voor u een afspraak krijgt bij de huisarts
– De huisarts stopt met investeren in kwaliteitsverbetering
– De service van de huisarts zal afnemen

Daarom verzoeken wij de leden van de Tweede Kamer er bij de minister op aan te dringen dat deze korting van tafel gaat, en dat verder geïnvesteerd wordt in de eerstelijnszorg.

De petitie kunt u bekijken en ondertekenen via http://korthuisartsniet.petities.nl/