Skip to main content

Patiënttevredenheidsonderzoek Logopedie Leiden

In de logopediepraktijk vond onlangs een patiënttevredenheidsonderzoek plaats.
Er is een vragenlijst uitgedeeld door 7 logopedisten aan 180 ouder(s)/verzorger(s) van kinderen tot 12 jaar. In totaal zijn er 105 vragenlijsten ingeleverd, wat een respons van 58% betekent.

Om de respons te verhogen is allereerst de vragenlijst met enthousiasme uitgedeeld en is het doel van de vragenlijst, het verbeteren van de patiënttevredenheid, duidelijk uitgelegd. Daarnaast is gevraagd of de ouder(s)/verzorger(s) de vragenlijst ter plaatse in de wachtkamer wilden invullen. Door alle logopedisten is benadrukt dat de vragenlijst anoniem wordt verwerkt. Aan de ondervraagden is ook gevraagd wat voor cijfer ze de logopedist zouden geven. Gemiddeld genomen kwam het cijfer voor de logopedisten uit op een 8,2.

De logopedisten van Logopedie Leiden zijn tevreden met dit resultaat!