Skip to main content

NHG-Praktijkaccreditering

Aan de huisartsenpraktijk van gezondheidscentrum Merenwijk is op 14 december 2010 de NHG-Praktijkaccreditering® toegekend. Dit kwaliteitskeurmerk laat zien dat de praktijk actief werkt aan het verbeteren van haar kwaliteit.

In het accrediteringstraject is de praktijk getoetst op de huidige kwaliteit.

Het medisch handelen, de praktijkvoering en de organisatie zijn doorgelicht. Ook is er een enquête onder een aantal patiënten van deze praktijk gehouden, waarin zij hun oordeel over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisartsen hebben gegeven. De praktijk heeft met al deze informatie een aantal verbeteringsplannen opgesteld, waarmee zij hun kwaliteit de komende tijd zullen verhogen. 

Met hun inspanningen voldoen de huisartsen aan de criteria voor NHG-Praktijkaccreditering®. Ze hebben meer inzicht gekregen in hun kracht en verbeterpunten. Patiënten hebben baat bij een optimale zorg.