Skip to main content

HKZ-certificaat voor Gezondheidscentrum Merenwijk!

Gezondheidscentrum Merenwijk heeft op 20 maart het hoogste (3e) niveau behaald van het ‘HKZ Normstelsel Keten Multidisciplinair Eerstelijnssamenwerkingsverband’.
Op 19 en 20 maart is het gezondheidscentrum geauditeerd door de onafhankelijke certificerende instelling Lloyd’s Register Quality Assurance uit Rotterdam. Na deze audit stelde de auditor van Lloyd’s vast dat het managementsysteem van Gezondheidscentrum Merenwijk voldoet aan de norm: ‘HKZ Normstelsel Keten Multidisciplinair Eerstelijnssamenwerkingsverband, niveau III’.

Sinds 2011 waren we al in het bezit van niveau 1 en 2 van dit certificaat. Met het behalen van het 1e en 2e niveau toonden we aan dat we onze zaken intern goed op orde hebben, de cliënten centraal stellen in de keten van zorgverlening (zorgprogramma’s) en betrouwbare resultaten kunnen presenteren.
Met het behalen van niveau 3 hebben we aangetoond dat ook het cyclisch proces van het continue verbeteren binnen de ketenzorg voldoet aan de HKZ-eisen.

Binnen Gezondheidscentrum Merenwijk zijn diverse zorgprogramma’s ontwikkeld: ‘Diabetes Mellitus’, ‘COPD’, ‘Cardiovasculair Risicomanagement’, ‘Klachten bewegingsapparaat’, ‘Hartfalen’, ‘Geestelijke Gezondheidszorg’, ‘Structurele zorg voor kwetsbare ouderen’, ‘Bekkengerelateerde klachten’ en ‘Jeugd en Gezin/ Kindermishandeling’. In deze zorgprogramma’s staan de onderlinge afspraken voor behandelingen en begeleiding die de verschillende zorgverleners leveren. Op deze wijze wordt optimaal samengewerkt en weet de cliënt waar hij/zij aan toe is.