Skip to main content

Cliënttevredenheidsonderzoek

Eind 2011 heeft er in het gezondheidscentrum het cliënttevredenheidsonderzoek ‘Door cliënten bekeken’ plaatsgevonden met als doel het meten van patiëntervaringen om de patiëntgerichtheid van het gezondheidscentrum te verbeteren. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden onder begeleiding van ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV. Er zijn door de hulpverleners codekaarten uitgedeeld waarmee cliënten konden inloggen op de website van ARGO waar de vragenlijst anoniem kon worden ingevuld. Cliënten die niet over een computer beschikten hebben, onder begeleiding van leden van onze cliëntenraad, de vragenlijst kunnen invullen. Over de volgende onderdelen kon een oordeel gevormd worden: toegankelijkheid, samenwerking, informatievoorziening, balie en accommodatie. Daarnaast konden cliënten verbetersuggesties aangeven. Hieruit zijn sterke en zwakke punten van het gezondheidscentrum en ook specifiek per discipline uitgekomen. Er heeft, naast een workshop met een aantal hulpverleners, ook een aanvullend gesprek met een aantal cliënten plaatsgevonden. De punten die hieruit naar voren zijn gekomen bevatten belangrijke punten om te komen tot een agenda voor kwaliteitsverbetering in het gezondheidscentrum. Elk jaar worden er, in een werkplan, door alle disciplines onderwerpen beschreven die verbeterd kunnen worden. Een aantal punten uit het cliëntenonderzoek zal hierin voor 2012 opgenomen worden. Cliënten hebben het centrum een 8,5 als rapportcijfer gegeven en daar zijn wij natuurlijk erg trots op.

Wij willen u bedanken voor uw medewerking!