Skip to main content

Jeugd Gezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg is tot maart 2013 gevestigd op een andere locatie: Bernhardkade 36.
Vanaf maart 2013 neemt het zijn intrek in het nieuwe Centrum voor Jeugd en Gezin in de Brede School Leiden Noord, Arubapad 52 (schuin tegenover het winkelcentrum aan de Surinamestraat).

Jeugdartsen, sociaalverpleegkundigen en assistenten kunnen u steunen bij het begeleiden van de groei en ontwikkeling van uw kind.

Uw kind wordt op verschillende leeftijden door de jeugdgezondheidszorg onderzocht. U ontvangt hiervoor een uitnodiging via de school van uw kind. Bij dit onderzoek is er aandacht voor de groei, het gehoor, het zien in de verte en de ontwikkeling van uw kind. Het is heel belangrijk dat bij het onderzoek van jongere kinderen steeds een ouder of verzorger aanwezig is. Naast het periodiek onderzoek kan extra onderzoek of een gesprek plaatsvinden indien uzelf, uw kind of als de leerkracht van de school van uw kind daarom vraagt (dit laatste gebeurt uiteraard met uw medeweten). De GGD werkt nauw samen met het consultatiebureau. Meestal heeft de GGD het dossier van het consultatiebureau al in bezit als u met uw kind voor het onderzoek komt.