Skip to main content

Directie en Bestuur

Het samenwerkingsverband is ondergebracht in de Stichting Gezondheidscentrum Merenwijk. De stichting stelt zich tot doel het bieden en bevorderen van geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg. Belangrijke elementen bij het verwezenlijken van dit doel zijn:

  • Het bieden van kwalitatief en kwantitatief goede zorg;
  • Het ontwikkelen van gezamelijk hulpverleningsbeleid;
  • Realiseren en evalueren van samenwerkingsafspraken;
  • Betrokkenheid van de cliënten bij beleidsontwikkeling en uitvoering.

De Stichting Gezondheidscentrum Merenwijk heeft als taak de voorwaarden voor samenwerking van de medewerkers te optimaliseren. De stichting heeft een Bestuur en een Raad van Toezicht. De leiding van de dagelijkse gang van zaken ligt in handen van de directeur en de bureaucoördinator, zij werken nauw samen met het Bestuur en de Raad van Toezicht van de stichting. Zij worden ondersteund door een secretaresse en kwaliteitsmedewerker.

Bestuur
dhr. J. van der Plaat, directeur
mw. H. Muis

Directie
dhr. J. van der Plaat, directeur
mw. M. Hartevelt, praktijkmanager
mw. W. Boerman, secretaresse
mw. M. de Clercq, kwaliteitsmedewerker