Skip to main content

Cliëntenraad

De cliëntenraad van gezondheidscentrum Merenwijk heeft als doel om vanuit de cliënten mee te denken over een goede zorgverlening van het gezondheidscentrum en het vertegenwoordigen van de belangen van cliënten. De cliëntenraad komt regelmatig bijeen.

Eens per jaar houdt zij een cliëntenraadpleging d.m.v. een enquête, een cliëntenpanel of huisbezoeken.

De contactpersoon van de cliëntenraad is te bereiken via het gezondheidscentrum op telefoonnummer: 071-522 71 84 en via emailadres: clientenraad@gc-merenwijk.nl

De cliëntenraad bestaat momenteel uit drie leden. Dit zijn:                                            

De heer H. Margés; Hans woont vanaf 1988 in de Merenwijk en is vanaf die tijd ook patiënt in het gezondheidscentrum. Onlangs heeft hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Hij heeft o.a. een carrière achter de rug bij de politie Haaglanden. Na 4,5 jaar in de surveillance ging zijn wens in vervulling om zijn loopbaan voort te zetten als technisch rechercheur bij de Technisch Recherche (forensische opsporing). Daar heeft hij 35 jaar gewerkt. Na 25 jaar operationeel sporenonderzoeken te hebben verricht is hij de laatste 10 jaar als operationeel leidinggevende werkzaam geweest. Hans is getrouwd en heeft hij twee dochters en vier kleinkinderen (drie meisjes en een jongen). Hans wil als vrijwilliger meedenken over het continueren en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het gezondheidscentrum.
Mevrouw K. Yacoubi; Khadija maakt sinds 2012 deel uit van de cliëntenraad. Ze studeert Bestuurskunde (Pre-Master) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Naast haar studie en lidmaatschap van de cliëntenraad heeft ze een bijbaan bij PostNL. Ook geeft ze af en toe examentrainingen aan middelbare scholieren. Daarnaast is ze actief lid van een politieke jongeren organisatie waarbinnen ze een bestuursfunctie bekleedt.
Mevrouw C. Werner; Cecile Werner is werkzaam in het voortgezet onderwijs en woont sinds 2007 in de Merenwijk. Ze heeft vier dochters, waarvan er drie ook in de Merenwijk wonen. Ze wil zich graag inzetten voor de wijk en dat is de reden dat ze nu deel uit maakt van de clientenraad.