Skip to main content

Zorgverzekeraars leggen wurgcontracten voor aan logopedie

Zorgverzekeraars VGZ, Achmea, CZ en Menzis leggen logopedisten contracten voor die ver onder het tarief van 2013 liggen. Dit terwijl het ministerie ervan uitgaat dat de tarieven stapsgewijs worden verhoogd. De vereniging van 4200 logopedisten, NVLF, stuurt na een stortvloed aan signalen een brandbrief aan de politiek.

De NZa constateerde in 2011 dat logopedisten de afgelopen jaren te lage vergoedingen kregen voor behoud van goede zorg (http://www.nza.nl/publicaties/nieuws/Stijging-tarieven-logopedie/). Het ministerie van VWS verruimt voor 2013 het budget voor logopedie om de tarieven – nodig voor goede zorg – mogelijk te maken.  De zorgverzekeraars negeren deze afspraken volledig en bieden standaard contracten onder de prijs aan. Lees hier het hele artikel.