Skip to main content

Vertrek Jeugdgezondheidszorg en Opvoedbureau

De Jeugdgezondheidszorg en het Opvoedbureau van de GGD Hollands Midden zijn tot maart 2013 gevestigd op een andere locatie: Bernhardkade 36.
Vanaf maart 2013 nemen ze hun intrek in het nieuwe Centrum voor Jeugd en Gezin in de Brede School Leiden Noord, Arubapad 52.