Skip to main content

Vergoeding van slaap- en kalmeringsmiddelen

Het Ministerie van VWS heeft besloten om per 1 januari 2009 de vergoeding van zowel kort- als langdurig gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen vanuit de basisverzekering te laten vervallen.
De belangrijkste argumenten van VWS voor het nemen van deze maatregel zijn:

– het volksgezondheidsbelang: terugdringen en voorkómen van het chronisch gebruik (waarbij de benzodiazepinen hun werking verliezen);
– de verslavende werking van deze medicijnen;
– het beperken van de kosten die het ongewenst chronisch gebruik met zich meebrengt.

De maatregel betreft de orale benzodiazepinen (zoals oxazepam, diazepam en vele andere), inclusief zolpidem en zopiclon.

De vergoeding vanuit de basisverzekering blijft alleen gehandhaafd voor personen die benzodiazepinen moeten gebruiken omdat er geen goed alternatief bestaat. Het gaat om de volgende vier indicaties:
– onderhoudsbehandeling bij epilepsie of behandeling van een epileptisch insult;
– behandeling van angststoornissen, waarbij therapie met ten minste twee antidepressiva conform de geldende richtlijnen heeft gefaald;
– behandeling bij meervoudige psychiatrische problematiek, waarbij behandeling met hoge doses benzodiazepinen noodzakelijk is;
– palliatieve sedatie bij terminale zorg.

Indien u vragen heeft over  de slaap- en kalmeringsmiddelen die u gebruikt dan verzoeken wij u een afspraak met uw huisarts te maken.