Skip to main content

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Begin november 2008 hebt u een brief en een folder ontvangen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). In die folder staat dat alle huisartsen (en andere zorgverleners) gaan aansluiten op het landelijk elektronische patiëntendossier. Er staat ook dat u het daar dan wel mee eens moet zijn.

 

Als uw huisarts vinden wij het belangrijk dat u het standpunt van de huisartsen kent.

EPD nog niet klaar voor gebruik

Wij zijn het namelijk nog niet helemaal eens met het ministerie. Dat geldt ook voor de apothekers en veel ziekenhuizen. We vinden het raar dat de minister u nu al informeert. Waarom? Om het EPD in te voeren is een wet nodig. Het voorstel voor deze wet is nog niet eens goedgekeurd door de Tweede en de Eerste Kamer. De Tweede Kamer heeft nog veel vragen over het EPD en uw huisarts ook. Dus de minister heeft nog geen goedkeuring van het parlement voor zijn plannen. Pas als hij dat heeft zou hij daarover met u moeten praten.

Wat vindt uw huisarts?

Misschien heeft de brief van de minister tóch vragen bij u opgeroepen. Om te beginnen: huisartsen zijn vóór een landelijk EPD. We vinden dat al uw medische gegevens snel beschikbaar moeten zijn als dat nodig is. In geval van nood bijvoorbeeld. Dan kan er snel en goed worden gereageerd. Nu bent u gewend dat uw huisarts alleen in uw medisch dossier kan kijken. Straks kunnen ook andere zorgverleners, zoals artsen op de Eerste Hulp of een specialist in het ziekenhuis, uw dossier inkijken. Op zich een goede zaak, vinden wij als huisartsen. Mits aan een aantal belangrijke voorwaarden is voldaan!

Nog niet alles is goed geregeld. Dat vindt de Tweede Kamer ook. Er zijn nog veel vragen die moeten worden beantwoord voor het EPD kan worden ingevoerd. We vinden het belangrijk dat u dat als patiënt ook weet. En dat u zich goed realiseert dat u bezwaar kunt maken. In elk geval een voorlopig bezwaar, tot de minister wat meer duidelijkheid heeft gegeven over de vragen die we nog hebben.

Waar is uw huisarts nog niet tevreden over?

1. Uw privacy moet nog beter worden geregeld;
2. De aansprakelijkheid van degenen die met gegevens uit uw dossier gaan werken is nog niet goed geregeld;
3. Het EPD is nog niet voldoende getest om er dagelijks snel en zonder storingen mee te werken.

In de folder van het ministerie van VWS wordt u een paar keer voor vragen naar uw huisarts verwezen. Omdat zelfs de Tweede Kamer nog vragen aan de minister heeft over het EPD, kunnen wij als huisartsen al helemaal moeilijk uw vragen beantwoorden, hoe vervelend we dat ook vinden. Wij hopen dat u daar begrip voor hebt. Voor nadere informatie moeten wij u dan ook verwijzen naar het ministerie van VWS. Op dit moment is de minister zelf de enige die uw vragen echt kan beantwoorden.