Skip to main content

Vaccinatie tegen Q koorts

Alle huisartsen in Nederland zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van vaccinatie tegen Q-koorts voor een geselecteerde groep patiënten. Patiënten die in aanmerking komen kunnen zich tot 1 maart gratis laten vaccineren, aanmelding  liefst voor 11 februari. Het gaat om patiënten met een verhoogd risico op complicaties als zij met Q-koorts besmet zouden raken.

Let wel:
In onze regio is helemaal geen Q-koorts geconstateerd, het gaat vooral om mensen die regelmatig in de kern-gebieden komen. Zie hiervoor: www.qkoortsinnederland.nl

Vaccinatie wordt geadviseerd voor de volgende categorieën patiënten:
1. Alle patiënten van wie bekend is dat ze ooit een endocarditis hebben doorgemaakt.
2. Alle patiënten die bekend zijn met een hartklepprothese (ongeacht de soort).
3. Alle patiënten die bekend zijn met een (al dan niet chirurgisch gecorrigeerde)
aangeboren hartafwijking, behalve patiënten met chirurgische correctie van een
ASD, VSD of ductus Botalli (ductus arteriosus) zonder gebruikmaking van
kunststof materiaal en zonder restafwijking.
4. Alle patiënten die bekend zijn met een structurele afwijking van de aortaklep of
mitralisklep.
5. Alle patiënten die bekend zijn met een aneurysma of vaatprothese van de aorta.

Denkt u in aanmerking te komen om zich te laten inenten tegen Q-koorts? Dan gaat het als volgt:
1.    Maak een afspraak met uw huisarts en bespreek de inenting tegen Q-koorts. Uw huisarts zal het aanmeldformulier faxen naar het vaccinatiecentrum, Vaxinostics.
2.    Vaxinostics maakt eerst een afspraak voor u op de GGD  . U krijgt hier een huidtest en er wordt een buisje bloed bij u afgenomen om te bepalen of u Q-koorts heeft gehad
3.    Als uit de huidtest en de bloedtest is gekomen dat u geen Q-koorts heeft doorgemaakt dan ontvangt u de inenting van Vaxinostics.