Skip to main content

Assertiviteitscursus voor mannen en vrouwen

De stichting Kwadraad start regelmatig assertiviteitstrainingen voor mannen en vrouwen. Deze zijn toegankelijk voor inwoners van Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Rijnwoude en Zoeterwoude.

Assertief zijn betekent: durven opkomen voor jezelf. Belangrijk hierbij is het bewust zijn van eigen gevoelens en wensen en het kunnen uiten van die gevoelens en wensen naar anderen toe.

Als veel van het onderstaande herkenbaar is, kan er sprake zijn van een assertiviteitsprobleem:
– U bent bang niet aardig gevonden te worden en u schikt zich daarom te  
  vaak naar de wensen van anderen.
– Als u het ergens niet mee eens bent, durft u dat niet te laten merken.
– U begint geen gesprekken met anderen en voelt zich vaak onhandig en 
  onzeker in gezelschap.
– Ergernis en boosheid t.a.v. de ander wordt niet op een goede manier
  geuit.

Doel van de training
– In een asserviteitscursus leert men anders omgaan met deze en 
  soortgelijke situaties.
– Inzicht krijgen in eigen gedrag en het effect daarvan op anderen.
– Ontdekken wat de eigen wensen zijn in contacten en hoe gehandeld
  kan worden om dat te bereiken.
– Leren eigen keuzes te maken en beslissingen te nemen.
– Het vergroten van het zelfvertrouwen.

Inhoud
In de cursus komen een aantal thema’s aan bod.
– Luisteren, een gesprek beginnen, contacten leggen.
– Aandacht vragen voor zichzelf, complimenten ontvangen.
– Aandacht geven aan de ander, waardering uiten.
– Goede eigenschappen van zichzelf leren waarderen.
– Leren nee te zeggen, te onderhandelen, grenzen te stellen.
– Leren omgaan met conflicten, boosheid en kritiek.

Werkwijze
– Het oefenen van vaardigheden.
– Voorbeelden bespreken aan de hand van rollenspelen en/of video
  opnames.
– Huiswerkopdrachten.
– Aan de hand van thema’s wordt informatie verstrekt en worden
  ervaringen uitgewisseld.

Voor wie
De cursus is bestemd voor vrouwen en mannen van 18 jaar en ouder.

Start
De groep wordt gehouden in het voorjaar en najaar.

Aantal bijeenkomsten en tijdstip
De cursus bestaat uit 9 bijeenkomsten van 19.00 tot 21.00 uur.

Locatie
De cursus wordt gehouden in Alphen aan den Rijn, Aarkade 8 en in Leiden, Haagweg 47.

Begeleiding
De cursus wordt begeleid door twee maatschappelijk werkers.

Aanmeldingen en informatie
Voor aanmelding en informatie kunt u elke werkdag van 9.00 tot 17.15 uur contact opnemen met Kantoor Leiden, tel: 088- 900 4200 of kantoor Alphen aan den Rijn, tel: 088- 900 4270.

Kosten
De kosten bedragen € 35,- inclusief cursusmateriaal, koffie en thee.