Skip to main content

Triage in de huisartsenpraktijk

In de huisartsenpraktijk wordt triage toegepast. Met behulp van triage kan bereikt worden dat een patiënt de juiste zorg krijgt, op het juiste moment (urgentie) en bij de juiste hulpverlener (assistente/ huisarts/ praktijkverpleegkundige). Het doel is om de praktijk efficiënt te laten functioneren en de kwaliteit van de zorg te handhaven, en ondanks de toenemende drukte de wachttijden tot een minimum te beperken. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Als u opbelt voor een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van de hulpvraag: ‘Wat is er aan de hand?’ Het gaat er niet om dat de assistente de diagnose gaat stellen. Zij moet alleen een paar dingen weten om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Zodra de assistente weet wat voor u de beste afspraak is zal zij u een voorstel doen.
Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • De assistente geeft u zelf een advies, dit advies wordt altijd nabesproken met de huisarts
  • Zij maakt een afspraak op het telefonisch spreekuur van de huisarts
  • Zij maakt een afspraak op het telefonisch spreekuur van de praktijkverpleegkundige
  • Zij maakt een afspraak voor een consult bij de huisarts
  • Zij maakt een afspraak voor een consult bij de praktijkverpleegkundige
  • Zij maakt een afspraak voor een consult bij de assistente
  • Zij maakt een afspraak voor een visite

Als de afspraak geen haast heeft, zal de assistente u soms het voorstel doen later in de week te komen. U kunt als dat nodig is altijd op dezelfde dag terecht, maar misschien niet bij uw eigen dokter. Als u meerdere dingen wilt bespreken zal de assistente een dubbele afspraak voor u maken. Deze gang van zaken eist van de doktersassistenten dat zij uw hulpvraag en/of klacht kunnen beoordelen. Dit gebeurt op basis van zorgvuldig opgestelde protocollen. Onze doktersassistenten hebben hiervoor de noodzakelijke aanvullende cursussen gevolgd.