Skip to main content

Kwaliteit

Een goed functionerend kwaliteitssysteem is essentieel voor het verlenen van adequate diensten aan onze klanten; de patiënt, de zorgverlener en zorgverzekeraar.

Kwaliteit in alle diensten

SCAL Medische Diagnostiek is CCKL geaccrediteerd sinds 2007. Een accreditatiekeurmerk van CCKL toont aan dat onafhankelijke deskundigen hebben geconstateerd dat een laboratorium een goed en actief kwaliteitsbeleid voert. Ook de operationele procedures, theoretische en praktische kennis, klachtafhandeling en correctie van eventueel gemaakte fouten is als goed beoordeeld. Een geaccrediteerd laboratorium verstaat zijn vak en biedt zekerheid en kwaliteit aan patiënten en artsen. Alle SCAL-vestigingen zijn in het bezit van het CCKL-keurmerk. Daarmee voldoet iedere vestiging van SCAL aan de vereiste kwaliteitsnormen.

Professioneel personeel

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen zorgen wij dat ons personeel professioneel is, adequaat geschoold en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied door het aanbieden van cursussen en opleidingen. Daarbij eisen wij van onze medewerkers vriendelijkheid, servicegerichtheid en professionaliteit bij de werkzaamheden die uitgevoerd worden. Er wordt op deskundige wijze omgegaan met de verschillende materialen en technieken die worden gebruikt. Ook in de omgang met de patiënt, arts en andere medische instanties is professionaliteit een vereiste.

Persoonlijke aandacht en service

Bij SCAL Medische Diagnostiek draait het om mensen. Wij behandelen u met respect en vinden het belangrijk dat u zich welkom bij ons voelt.