Skip to main content

Thuis bevallen net zo veilig

Vrouwen zonder risicofactoren die thuis bevallen hebben dezelfde kans dat hun kind overlijdt of op een intensive care unit terechtkomt als vrouwen die in het ziekenhuis bevallen. De relatief hoge babysterfte in Nederland heeft niets te maken met thuisbevallen.

Dit blijkt uit onderzoek van TNO, het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam (AMC) en het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC), dat woensdag werd gepubliceerd.

Veel thuisbevallingen     

In Nederland bevalt ongeveer dertig procent van de zwangeren thuis. Elders in de westerse wereld is dat slechts een paar procent. Eerder was de veiligheid van thuis bevallen nog niet grootschalig vergeleken met in het ziekenhuis bevallen.

Half miljoen vrouwen  

De onderzoekers bestudeerden de bevallingen van meer dan een half miljoen vrouwen die tussen begin 2000 en eind 2006 onder controle waren van de eerstelijns verloskundige. Van de vrouwen in het onderzoek had 61 procent gekozen voor een thuisbevalling en 31 procent voor een poliklinische. Al deze vrouwen hadden van te voren geen risicofactoren voor problemen bij de bevalling. Traden die toch op, dan werden ze doorverwezen naar de gynaecoloog. Het aantal baby’s in de hele onderzoeksgroep dat overleed was zeven op de 10.000.

Thuisbevalling veilig      

De conclusie over de veiligheid van de thuisbevalling is belangrijk omdat onlangs bekend werd dat Nederland een hoge babysterfte heeft. Dit sterftecijfer staat los van of er sprake is van een thuisbevalling of een poliklinische bevalling is. Dat er in Nederland veel vrouwen thuis bevallen is uniek in de westerse wereld. In Engeland is de thuisbevalling in de jaren zestig van de vorige eeuw vrijwel verdwenen. Daar streeft de overheid nu juist naar her-introduceren, om de keuzevrijheid van Engelse vrouwen te vergroten.

Het Nederlandse onderzoek is ook in Engeland zeer relevant omdat tegenstanders van de thuisbevalling twijfelen aan de veiligheid.

Bron: TNO.nl

15 april 2009