Skip to main content

Het burgerservicenummer (BSN) in de zorg

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek identificatienummer. Het is bedoeld om persoonlijke gegevens eenvoudiger en veiliger te kunnen uitwisselen tussen hulpverleners en overheden. Sinds 1 juni 2008 mogen erkende zorgverleners zoals huisarts, tandarts, fysiotherapeut, indicatieorganen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars het BSN gebruiken om u te identificeren. Na 1 juni 2009 moeten zij het BSN hiervoor verplicht gebruiken. Deze publicatie is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor het BSN in de zorg.

BSN in de zorg verplicht vanaf 1 juni 2009
Vanaf 1 juni 2008 mogen erkende zorgverleners, zoals uw huisarts, tandarts, fysiotherapeut, apotheek, ziekenhuizen, klinieken, indicatieorganen en zorgverzekeraars het BSN gebruiken. Na 1 juni 2009 moeten zij het BSN van al hun patiënten of cliënten vastleggen in hun administratie, en gebruiken bij het uitwisselen van gegevens met andere zorgverleners.

Zeker weten wie u bent
Zorgverleners moeten zeker weten dat u degene bent die hoort bij het BSN voordat ze uw BSN mogen gebruiken in hun administratie. Zorgverleners kunnen u daarom vragen om een wettelijk identiteitsdocument. U kunt daarvoor een geldig paspoort, een Nederlands rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands vreemdelingendocument gebruiken.

Minder fouten en verwarring
Gebruik van het BSN in de zorg is bedoeld om het aantal fouten bij het uitwisselen van gegevens en bij de afhandeling van declaraties zo laag mogelijk te houden. Ook helpt het tegen persoonsverwisselingen, en geeft het betere bescherming tegen identiteitsfraude.

Privacy en het BSN
Het BSN bevat geen informatie over een persoon. Het BSN komt in de plaats van de verschillende persoonsnummers die zorgaanbieders en zorgverzekeraars nu gebruiken. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet Geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) blijven van toepassing.
U kunt bij het Informatiepunt BSN in de zorg en landelijk EPD een lijst opvragen van de zorgaanbieders die uw BSN hebben opgevraagd.