Skip to main content

Vergoeding kosten fysiosport/fitness bij minimuminkomen

Heeft u een laag inkomen en wilt u deelnemen aan een cursus in Gezondheidscentrum Merenwijk waarbij u in een groep onder begeleiding van een fysiotherapeut sport, dan zijn er bij de Gemeente Leiden mogelijkheden om deze cursuskosten te declareren.
Binnen de Gemeente Leiden is hiervoor de ‘Declaratieregeling Maatschappelijke Ondersteuning’ van kracht. U moet voldoen aan de inkomens- en vermogenseis van het Minimabeleid. Meer informatie vindt u op de website van de Gemeente Leiden: http://gemeente.leiden.nl/loket/inhoud/pdc/p/toon/product/108/.