Skip to main content

Dieetadvisering terug in basisverzekering!

Goed nieuws voor de diëtist: vanaf 2013 wordt dieetadvisering weer opgenomen in de basisverzekering. Wel geldt een maximum van 3 uren per jaar, ook voor ketenzorg. Dit besluit van minister Schippers van VWS is op 30 oktober gepubliceerd in het Staatsblad.
Tot 1 januari 2012 werden nog 4 behandeluren per kalenderjaar vergoed via de basisverzekering.
Vanaf 1 januari 2012 was vergoeding beperkt tot de dieetadvisering die onderdeel is van de zogenoemde gecoördineerde, multidisciplinaire zorg bij diabetes, COPD of cardiovasculair risico.