Vergoeding diëtist

Sinds 1 januari 2012 worden veel activiteiten van de diëtist niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Daarnaast hebben veel zorgverzekeraars de activiteiten van de diëtist niet (of slechts voor een klein deel) opgenomen in de aanvullende verzekeringen. Echter, niet alle dieetadvisering verdwijnt uit het basispakket. Indien uw dieetadvisering onderdeel is van gecoördineerde multidisciplinaire zorg voor COPD, diabetes mellitus of cardiovasculaire risico’s,  blijft uw bezoek aan een diëtist (tot een maximum van 4 behandeluren per jaar) vergoed via de basisverzekering. Als u wilt weten of u tot de groep patiënten hoort die de diëtistische zorg nog wel via de basisverzekering vergoed krijgt in 2012, kunt u hiernaar informeren bij uw verzekeraar, uw huisarts of diëtist.

Binnen Gezondheidscentrum Merenwijk is er een contract Gecoördineerde Multidisciplinaire Zorg voor de diagnoses diabetes mellitus, COPD en cardiovasculaire risico’s (o.a. hoge bloeddruk en verhoogd cholesterol) afgesloten. Hierdoor vindt er wel vergoeding uit de basisverzekering plaats voor patiënten met deze diagnoses. Dit is gunstig, want veel patiënten met overgewicht vallen in de de groep cardiovasculair risicomanagement.

Als u niet onder de gecoördineerde multidisciplinaire zorg voor COPD, diabetes mellitus of cardiovasculaire risico’s valt, kan het zijn dat u een aanvullende verzekering hebt afgesloten waarin dieetadvisering nog wel wordt vergoed. Wij adviseren u uw polis goed na te lezen als u een afspraak wilt maken.

Er kunnen allerlei redenen zijn om contact op te nemen met een diëtist. Vaak is dit om medische redenen, zoals overgewicht, diabetes mellitus, nierziekte, hoge bloeddruk, ongewenst gewichtsverlies, voedselovergevoeligheid, eetstoornissen, sondevoeding, slechte stoelgang of een te hoog cholesterolgehalte. Maar ook zonder medische reden is de begeleiding door een diëtist bij het volgen van een dieet soms prettig. Als u een dieetadvies nodig heeft, zijn de diëtisten van ActiVite u graag van dienst.

Uiteraard kunt u als u de diëtist niet vergoed krijgt via uw aanvullende verzekering als particulier ons diëtistenspreekuur blijven bezoeken. Het tarief dat wij hanteren is € 15,13 per kwartier.

In Gezondheidscentrum Merenwijk is de diëtist elke maandag en elke donderdag aanwezig. Maar als u om gezondheidsredenen niet in staat bent het spreekuur te bezoeken, bezoekt de diëtist u thuis.

Contactgegevens

Gezondheidscentrum Merenwijk
Rosmolen 2
2317 SJ Leiden

Waar vindt u ons?

GCM Leiden

Inschrijven nieuwsbrief

Ja, ik wil de nieuwsbrief van het Gezondheidscentrum ontvangen.

Copyright © 2020-heden Gezondheidscentrum Merenwijk