Beter Weten 100e editie

Eind 2012 verschijnt de 100e editie van Beter Weten! Onze cliëntenkrant Beter Weten verscheen voor het eerst in januari 1981. In de loop der jaren is er veel veranderd aan de uitvoering van de Beter Weten. Waar het in het begin nog gestencilde A4-tjes waren met allerlei nieuwtjes, is de Beter Weten in de loop van de jaren uitgegroeid tot een heus gedrukt boekwerk met telkens een ander thema.
De 100e editie gaat een bijzondere worden. Op onze website en in de nieuwsbrief zult u hier binnenkort meer over lezen!

Contactgegevens

Gezondheidscentrum Merenwijk
Rosmolen 2
2317 SJ Leiden

Waar vindt u ons?

GCM Leiden

Copyright © 2020-heden Gezondheidscentrum Merenwijk