Algemeen

De Algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de hulpverlener in Gezondheidscentrum Merenwijk.

BSN en legitimatieplicht
Sinds 1 juni 2009 moeten alle zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars het BSN (burgerservicenummer) gebruiken bij het uitwisselen van gegevens over cliënten. Dit betekent dat zorgverleners van al hun cliënten het BSN moeten vastleggen in hun administratie en gebruiken bij het uitwisselen van gegevens met andere zorgverleners.

Contactgegevens

Gezondheidscentrum Merenwijk
Rosmolen 2
2317 SJ Leiden

Waar vindt u ons?

GCM Leiden

Inschrijven nieuwsbrief

Ja , ik wil de nieuwsbrief van het Gezondheidscentrum ontvangen.

Copyright © 2020-heden Gezondheidscentrum Merenwijk