Zwangerschapsverlof psycholoog mevrouw I. van der Vecht

GZ-psycholoog en orthopedagoog mw. I. van der Vecht is van 15 oktober 2014 tot 15 februari 2015 afwezig wegens zwangerschapsverlof. Haar collega’s mw. M. Ernst, mw. B. Erenstein en mw. A. van den Ende zullen voor haar waarnemen.

Contactgegevens

Gezondheidscentrum Merenwijk
Rosmolen 2
2317 SJ Leiden

Waar vindt u ons?

GCM Leiden

Copyright © 2020-heden Gezondheidscentrum Merenwijk