Skip to main content

Taalontmoetingen Radius

Taalontmoetingen is een project dat wordt ondersteund en gefinancierd door het Oranje Fonds bedoeld voor (min of meer) geïsoleerd levende allochtonen, die niet inburgeringsplichtig zijn en die (nog) niet in staat zijn om taallessen te volgen.

Een deelnemer wordt voor een jaar gekoppeld aan een vrijwilliger. Over het algemeen zullen zij als koppel aan het werk gaan.

Deze vrijwilliger geeft eens per week taalles op het niveau van de deelnemer. De taallessen worden thuis aangeboden, of op een andere plaats. Het uitgangspunt is dat we zo veel mogelijk ‘drempels’ wegnemen voor de deelnemer.

Vrijwilligers krijgen materiaal aangeboden en begeleiding en scholing door Stichting Thuis in Taal. Vrijwilligers worden om de maand op een scholing of uitwisselingsbijeenkomst verwacht.

Het (taal)niveau van de deelnemer is niet van belang. Belangrijk is wel om van tevoren duidelijk te maken dat er geen wonderen moeten worden verwacht van 1 uur taalles per week. Mensen moeten een keuze maken wat ze graag willen leren.

Na een jaar wordt de koppeling afgesloten. Het staat de deelnemer en de vrijwilliger vrij om de contacten voort te zetten, maar dit valt dan buiten het project.

Nieuwe vrijwilligers zijn meer dan welkom. Er is op het moment een wachtlijst van deelnemers die gekoppeld moeten worden

Alle nieuwe vrijwilligers of geïnteresseerden worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek / kennismakingsgesprek met Jolanda Swart.

Naamsbekendheid

Het is erg belangrijk dat meer mensen gaan weten van het bestaan van Taalontmoetingen. Dit is met name van belang voor het werven van vrijwilligers, maar ook om nieuwe deelnemers te vinden. Hiervoor hebben we het netwerk van Radius hard nodig! Vertel over Taalontmoetingen. Er zijn flyers en er zijn posters. Vraag erom bij Wim of Karien.

Telefoon: 071 7074200

Website: www.radiuswelzijn.nl -> actueel -> taalontmoetingen

Voor alle vragen over / communicatie rondom Taalontmoetingen: taalontmoetingen@radiuswelzijn.nl