Skip to main content

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht heeft als belangrijkste taak het toezicht houden op de besturing en op het behalen van de strategische doelstellingen van de Stichting Gezondheidscentrum Merenwijk. Daarnaast functioneert de Raad van Toezicht ook als orgaan waarmee de directeur van het centrum overlegt en nadenkt over beleid, plannen en de toekomstrichting van het centrum. Dit gebeurt in het licht van veranderende wet- en regelgeving in de zich snel wijzigende financiering van de eerstelijnsgezondheidszorg.

De Raad van Toezicht geeft zijn taak inhoud door vooral aandacht te besteden aan de randvoorwaarden voor de continuïteit van de organisatie, de kwaliteit in het functioneren van het toezicht en de visie op de toekomst van Gezondheidscentrum Merenwijk. De Raad van Toezicht komt drie a vier keer per jaar bijeen. In deze vergaderingen, waaraan de directeur deelneemt, besteedt de Raad van Toezicht aandacht aan:

  • Het kwaliteitsjaarverslag
  • De jaarrekening
  • De begroting en plannen
  • De prestatieafspraken met de regionale zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en de overige zorgverzekeraars
  • Terugkoppeling vanuit het bestuursoverleg, het disciplineoverleg en de teamvergaderingen.

 

De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:
De heer C.W.M. Buijs
De heer N.L.M. Gootjes
De heer F. van Oosten, voorzitter.