Skip to main content

Gezondheidscentrum Merenwijk sluit zich aan bij Knooppunt Ketenzorg

Gezondheidscentrum Merenwijk heeft zich aangesloten bij Knooppunt Ketenzorg.
Knooppunt Ketenzorg werkt aan effectieve regionale ketenzorgprogramma’s in de regio Zuid-Holland Noord. Goed functionerende zorgketens zorgen voor heldere en goed op elkaar aansluitende werkafspraken en minder overlap in zorgtaken.

Knooppunt Ketenzorg heeft samenwerkingsafspraken gemaakt met specialisten uit het Diaconessenhuis, het Rijnland Ziekenhuis en het LUMC, beheert de ketenzorgprogramma’s en zorgt ervoor dat de programma’s actueel blijven. Gezondheidscentrum Merenwijk draagt actief bij aan het ontwikkelen en beheren van zorgprogramma’s.

Patiënten kunnen rekenen op kwalitatief goede, betaalbare en voorspelbare zorg, als het kan in de eerste lijn en in de tweede lijn als het moet. Er wordt zorg op maat gegeven, dichtbij de patiënt.