Skip to main content

Niet verschijnen op een afspraak

Helaas komt het steeds vaker voor dat cliënten onaangekondigd niet op hun afspraken verschijnen. Deze tijd had dan door een andere cliënt ingevuld kunnen worden. Zeker bij het bestaan van wachtlijsten is dit erg vervelend.
Wij willen u dan ook dringend verzoeken om bij verhindering uw afspraak, 24 uur van tevoren, af te bellen.
Indien u dit nalaat, dan zult u een nota ontvangen voor deze niet nagekomen afspraak. Deze nota moet u zelf betalen, uw ziektekostenverzekeraar vergoedt deze nota niet.
Wij verzoeken u dan ook dringend uw afspraak goed te noteren zodat er geen misverstanden ontstaan en u ook geen nota ontvangt voor een niet nagekomen afspraak.