Skip to main content

Kwaliteit

De multidisciplinaire zorg in Gezondheidscentrum Merenwijk voldoet aan professionele kwaliteitsmaatstaven, is toegankelijk en transparant.

De verschillende zorgverleners werken niet alleen onderling intensief samen in specifieke zorgprogramma’s, maar ook met zorgorganisaties in de regio. Daardoor wordt het mogelijk om cliënten gericht te helpen. Hun vraag en behoefte worden zo optimaal mogelijk afgestemd op voorzieningen in de nabije omgeving.

Ons KMS (kwaliteitsmanagementsysteem) en de diverse zorgprogramma’s voldoen aan de HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) keten-kwaliteitsrichtlijn: ‘Multidisciplinaire Eerstelijnssamenwerkingsverbanden’. Deze richtlijn kent 3 kwaliteitsniveaus. Op het hoogste niveau toetste Lloyd’s Register Quality Assurance in maart 2013 deze samenwerking in de diverse zorgprogramma’s in ons gezondheidscentrum, met als resultaat certificatie.
Gezondheidscentrum Merenwijk is hiermee in het bezit van dit HKZ-certificaat niveau 3. En daar zijn we natuurlijk trots op!

Een belangrijke eigenschap van het KMS is het verkrijgen van inzicht over de wijze waarop de diverse disciplines samenwerken. Dit KMS is vastgelegd in een kwaliteitshandboek wat bestaat uit een samenhangend geheel van diverse documenten zoals: instructies, overzichten, formulieren, plannen, procedures en reglementen. Daarmee is voor de cliënten, zorgverleners en overige belanghebbenden (zorgverzekeraars, Inspectie voor de Gezondheidszorg) onze organisatie transparant, de samenwerking helder en de bedrijfsvoering doelmatig.

Naast de certificatie van de multidisciplinaire samenwerking voldoen ook de afzonderlijke disciplines aan de kwaliteitsrichtlijnen van de eigen beroepsvereniging. Meer informatie hierover vindt u op deze website bij de afzonderlijke disciplines.