Skip to main content

Kwadraad gaat wijkgericht werken

Kwadraad Maatschappelijk Werk heeft een nieuwe koers uitgezet.
Onder het motto “Eropaf” heeft Kwadraad de keuze gemaakt om nog dichterbij burgers actief te zijn, in wijken, buurten, scholen en centra.
In het kader van dit wijkgericht werken is het voor u als cliënt van belang dat u het bij aanmelding meldt als u staat ingeschreven bij één van de huisartsen in ons centrum. Mocht u nl. wel  bij één van onze huisartsen staan ingeschreven maar niet in de Merenwijk of Leiden Noord wonen, dan wordt u alsnog gekoppeld aan één van de maatschappelijk werkers die voor de Merenwijk werken.