Skip to main content

Diëtist effectief in preventieprogramma’s diabetes type 2

Preventieprogramma’s voor diabetes type 2 zijn effectiever als diëtisten voedingsinformatie geven, dan wanneer niet-diëtisten dat doen. Dat blijkt uit een review van 69 studies, gepubliceerd in Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics De meeste programma’s bestonden uit lichaamsbeweging plus voedingsadvies.

Effectief
In de analyse werden preventieprogramma’s bekeken voor mensen met een verhoogd risico op diabetes. Het effect werd gemeten in variabelen als lichaamsgewicht, nuchter glucose enHbA1c.  Het gewichtsverlies na voorlichting door een diëtist was groter dan voorlichting door een niet-diëtist. Ook de kosten (gemeten per kilogram gewichtsverlies) zijn lager als een diëtist wordt ingeschakeld. Deze studie ondersteunt de belangrijke rol van diëtisten in de preventie en behandeling van diabetes.

Bron: Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics