Skip to main content

Patiëntenrechten

Zodra u met een behandelaar te maken krijgt, bent u ‘patiënt’. Als patiënt heeft u bepaalde rechten. De meeste patiëntenrechten staan in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet regelt de relatie tussen patiënt en behandelaar.
Patiëntenfederatie NPCF heeft met de WGBO-Wet als basis een serie patiëntenrechten geschreven. Deze serie kunt u downloaden van de website van het NPCF.
In de WGBO staan regels over informatie en toestemming geven.

1. U heeft recht op informatie: wat betekent dat?

2. Welke informatie krijgt u van de behandelaar?

3. Hoe vindt u meer informatie?

4. Wanneer krijgt u geen informatie

5. Belangrijke adressen