Skip to main content

Beter Weten

In 1981 is gezondheidscentrum Merenwijk gestart met een informatieblaadje vanuit de Patiëntenraad. In 1985 werd de nieuwe naam ‘Beter Weten’ geïntroduceerd. Het doel was om mensen in de wijk te informeren over gezondheid en de ontwikkelingen in het centrum. Het blad werd huis-aan-huis bezorgd en ieder nummer had een ander thema. In het voorjaar 2020 kwam hier na 40 jaar een einde en werd de laatste 118de editie gepubliceerd. Met de oprichting van het wijksamenwerkingsverband ‘Meer in de Wijk’, waarin Gezondheidscentrum ’t Joppe en Merenwijk en andere disciplines nauwer samenwerken, is afgesproken dat de informatievoorziening naar de bewoners van de wijk gezamenlijk gaat worden opgepakt.
Hieronder vindt u de oude edities van Betere Weten op volgorde van verschijning.

1 2 3 4