Skip to main content

Cliënttevredenheidsonderzoek

In oktober en november heeft Gezondheidscentrum Merenwijk weer deel genomen aan het kwaliteitsonderzoek Door Cliënten Bekeken. Dit kwaliteitstraject voor het meten en verbeteren van de kwaliteit van zorg vanuit cliëntperspectief is ontwikkeld door de Nederlandse Patiënten en Cliënten Federatie (NPCF) en de Universiteit Groningen.

In 2007 nam ons gezondheidscentrum ook deel aan dit onderzoek. Door Cliënten Bekeken is niet alleen een wetenschappelijk verantwoorde en beproefde methode om aan kwaliteit te werken. Het vormt voor de NPCF een middel om de klantgerichtheid van zorgaanbieders te bevorderen. Dit drukt de NPCF uit in het kwaliteitslabel ‘Door Cliënten Bekeken’ dat elke deelnemer aan het eind van het traject ontvangt. Net als in 2007 zal ook nu weer aan bezoekers van het gezondheidscentrum gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen en gevraagd worden of u belangstelling heeft voor deelname aan het cliëntenpanel. De vragenlijsten moeten dit keer digitaal (op de computer) worden ingevuld. Indien u niet over een computer beschikt of als u graag hulp wilt bij het invullen, dan zal daarvoor in het gezondheidscentrum -op nader te bepalen tijdstippen- hulp worden aangeboden door leden van de cliëntenraad.

Aan de hand van de analyse wordt er een rapport geschreven voor het gezondheidscentrum waarin staat wat er goed is geregeld en welke punten er beter kunnen. Wij willen u alvast bedanken voor uw medewerking!