Skip to main content

Cliënttevredenheidsonderzoek 2014

Van 1 december tot 12 december zal in ons centrum het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek plaatsvinden. Om de kwaliteit van onze zorgverlening vast te stellen is het van belang dat we op de hoogte blijven van de ervaringen van onze cliënten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door ARGO BV en is onderdeel van het kwaliteitstraject ‘Door Cliënten Bekeken’. Er zullen 250 vragenlijsten worden uitgedeeld aan cliënten met het verzoek deze in te vullen. Op deze wijze krijgen wij een beeld van de cliëntervaringen en kunnen wij de cliëntgerichtheid van ons centrum verbeteren. Uiteraard stellen wij uw medewerking zeer op prijs!