Gezondheidsverklaringen

Wij schrijven géén briefjes of geneeskundige verklaringen. We houden ons hiermee strikt aan de richtlijnen van onze beroepsorganisatie KNMG. Voor een toelichting verwijzen wij u naar de brief op de...

Lees verder

Zorg op maat

In onze de huisartsenpraktijk wordt triage toegepast. Met behulp van triage kan bereikt worden dat een patiënt de juiste zorg krijgt, op het juiste moment (urgentie) en bij de juiste hulpverlener (assistente/...

Lees verder

Kwaliteitskeurmerk

NHG-Praktijkaccreditering De huisartsenpraktijk van gezondheidscentrum Merenwijk is geaccrediteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Het keurmerk van het NHG laat zien dat de praktijk...

Lees verder

Uw rechten

WGBO Zodra u met een behandelaar te maken krijgt, bent u ‘patiënt’. Als patiënt heeft u bepaalde rechten. De meeste patiëntenrechten staan in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze...

Lees verder

Contactgegevens

Gezondheidscentrum Merenwijk
Rosmolen 2
2317 SJ Leiden

Waar vindt u ons?

GCM Leiden

Inschrijven nieuwsbrief

Ja, ik wil de nieuwsbrief van het Gezondheidscentrum ontvangen.

Copyright © 2020-heden Gezondheidscentrum Merenwijk